Hjem
Blogg
Nettkurs
Jesus Life
Kajabi
Video
Firestarters
Tilbake til Blogg
Tilbake til Hjem

Tal til omstendighetene!

undervisning 2023 Apr 15, 2023

Hva er det vi ser med øynene våre? Er det kjempen, eller ser vi forbi omstendigheter inn igjennom vår gudgitte identitet som troende på Jesus? Det er alltid er valg med hvilken kilde vi skal gå til når livet blir tøft! Vi må selv velge om vi skal gå til Jesus, som er lyset og den gode rene kilden, eller om vi skal løse saker i egen kraft uten veiledning fra Herren med ledelse og bønn.

 Uansett så sier Jesus i sitt ord at vi kan komme til Ham med det som tynger oss og han vil gi oss hvile. I skriften står det at hver dag har nok med sin egen plage. Dette er noe jeg ser i mitt liv, at hver dag ofte har nok med sin egen plage. Det er ikke noe poeng å åpne opp døren for framtid-uro, frustrasjon og frykt. Dermed velger jeg å heller leve i nuet og ta dag for dag.

 Samtidig er livet fylt med utfordringer og problemer, store og små. Men vi trenger ikke å kjempe alene mot disse problemene. Gjennom troen på Jesus kan vi finne styrke og visdom til å overvinne problemene som står i veien for oss. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan vi kan ta i bruk Jesu navn for å befale problemene våre å lystre og samtidig finne trøst i Bibelens ord.

 

 1. Tro på kraften i Jesu navn

 Det er en suveren kraft i troen på Jesu navn. Det er mer enn bare teori, det har virkning og Bibelen bekrefter at Jesus sitt navn er full av autoritet og kraft. Dermed kan vi bruke dette navnet og samtidig tale til problemene ettersom de dukker opp at de må legge seg under navnet Jesus.

 Bibelen forteller oss at Jesu navn har kraft. I Apostlenes gjerninger 3:16 står det: “Ved troen på Hans navn har Hans navn gjort denne mannen sterk, han som dere ser og kjenner. Ja, troen som kommer ved Ham, har gitt ham full helse like foran dere alle.” Når vi tror på Jesu navn og Himmelens kraft, kan vi begynne å se endringer i problemene vi møter.

 

  2. Be med autoritet

 Videre å be med autoritet er viktig og i forventning av vi faktisk blir bønnhørt. Gud har jo omsorg for oss og han ønsker jo å svare oss når vi ber. Vi trenger gjerne å be med både tro og forventning.

 Jesus oppmuntret disiplene sine til å be med autoritet i hans navn. I Johannes 14:13-14 sier han: “Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Far skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.” Når vi ber med tro og autoritet, åpner vi opp for at Gud kan gripe inn i situasjonene våre.

 

 3. Vær vedholdende i bønn

 Ofte kan en fristes til å gi opp for tidlig, men se for deg at du faktisk er rett fremfor målstreken og at hver bønn utgjør en framdrift rettet til gjennombruddet, derfor er det leit å skulle gi opp for tidlig, men be ut ifra et himmelsk perspektiv og ikke ut ifra det en selv ser og føler.

 Vedvarende bønn er en viktig del av å bekjempe problemer i Jesu navn. I Lukas 18:1-8 deler Jesus lignelsen om enken og den urettferdige dommeren for å oppfordre oss til å be utholdende. Vi må ikke gi opp, men fortsette å søke Gud og be om hans hjelp i vanskelige situasjoner.

 

 4. Omvend deg og overgi problemene dine til Gud

 Å leve i omvendelse er alltid en nøkkel til å la Gud komme med helhet, ofte som sagt har vi litt skyld som regel i stormvær vi havner opp i. Dermed kan vi omvende oss fra vår del og dermed ikke gi djevelen rom til å plage oss med fortiden eller dører vi i uvisshet har åpnet som ikke var gode. I omvendelsen lærer vi også å være ydmyke, det er noe Gud ser til med velvilje.

 Når vi står overfor problemer, er det viktig å erkjenne at vi noen ganger kan ha bidratt til situasjonen gjennom våre egne handlinger og holdninger. Å omvende oss og legge problemene våre i Guds hender er en nødvendig del av prosessen. Som det står i 1 Johannes 1:9: "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett."

 5. Stol på Guds plan

 Gud er jo så suveren at han bruker våre omstendigheter og situasjoner til å både styrke og trene oss til å komme opp på et høyere nytt nivå. I blant tillater Gud stormvær å komme vår vei, nettopp for han ser den positive utviklingen vår og den gode frukten i våre liv. Gud ønsker ikke at du skal gå igjennom stormene, men i blant må de til for at du rett og slett skal komme videre i ditt liv.

 Jesus har sagt at vi i denne verden vil oppleve forfølgelse, trykk og tunge tider, men at vi kan være ved godt mot da Jesus har surrer over denne verden. Vær ikke redd når de kommer, men møt de med Jesus og se på det som en mulighet til å kunne vokse.

 Selv når vi står overfor problemer, må vi huske at Gud har en plan for livene våre. Jeremia 29:11 sier: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp." Selv om vi ikke alltid forstår hvorfor vi møter visse utfordringer, kan vi stole på at Gud har en høyere hensikt og vil bruke situasjonen til å forme oss og hjelpe oss å vokse.

 

 6. Bli en aktiv deltaker i din egen forvandling

 Det er viktig å ikke bare be om Guds inngripen, men også å være villig til å gjøre endringer i våre egne liv. Vi må samarbeide med Gud og ta ansvar for våre handlinger. I Jakobs brev 2:17 står det: "Slik er det også med troen: Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv." Gjennom å kombinere tro med handling, kan vi se problemene våre begynne å lystre.

 Det er et viktig prinsipp om tro med verset her som vi trenger å omfavne, samtidig som at vi velger å engasjere oss for å se gjennombrudd. Vi kan ikke bare be og ikke handle, men vi trenger både handlingskraft og bønn kombinert, der vil gi oss en mandat til å innta nytt land i prosessen med vår egen forandring. Samtidig skal vi la Guds Ånd få jobbe i oss, så det blir Hans verk og det jo den beste frukten for livene våre.

 

 7. Vær tålmodig og utholdende

 Ja vi kan fort bli rastløse når vi ikke øyeblikkelig ser bønnesvaret, men la oss ikke frykte, vi skal få gå med godt mot og vite at Gud jobber i det skjulte for oss, for vår fremgang, seier og vekst. Dermed skal vi smøre oss med tålmodighet og vente på Herren så vi får ny kraft og blir unge igjen som ørnen.

 Endringer skjer ikke alltid over natten. Noen ganger må vi være tålmodige og utholdende mens vi venter på Guds inngripen og løsning på problemene våre. Romerne 12:12 sier: "Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen." Når vi stoler på Guds timing og visdom, vil vi finne fred og styrke i troen.

 

 8. Omgi deg med støttende troende

 Det er så lett å tenke at en skal få til alt selv, eller at en som snill kristen ikke vil være til bry for andre, men en slik tankegang er nettopp noe vi trenger å omvende oss fra og rette fokuset vår til at Kristi kropp er til for å støtte hverandre i både nedturer og oppturer. Vi skal ikke trenge å ta kampene alene, men ha gode mennesker rundt oss som kan hjelpe oss.

 Jeg pleier å si, har du et kriseteam rundt deg? Hvem ringer du om du havner i krise? Om du får problemer, hvem kan du da kontakte? Dermed begynn nå å skaff deg åndelige foreldre, gode veiledere, gode relasjoner med mennesker du stole og kan være trygg med som du vet passer på og bryr seg om deg. Nettopp de kan stole på og få hjelp og avlastning med for hjelp.

 Så det å ha et nettverk av støttende troende er viktig når vi står overfor problemer. Gjennom fellesskap og oppmuntring kan vi finne styrke og visdom til å takle utfordringene i livet. I Hebreerne 10:24-25 står det: "La oss tenke på hverandre og oppildne hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg."

Avslutning 

 Til avslutning for å konkludere nøkkel punktene når vi da står overfor problemer og utfordringer i livet, kan vi finne styrke, trøst og veiledning ved å vende oss til Jesus og hans ord. Samtidig er det viktig å ta vare på seg selv i krisetider, pass på å sove, spise og hvile og ikke gjør noe ut ifra panikk eller frykt, men vær i hvilen når du handler.

 Ved å tro på kraften i Jesu navn, be med autoritet, være vedvarende i bønn, omvende oss, stole på Guds plan, ta ansvar for vår egen forvandling, være tålmodige og omgi oss med støttende troende, kan vi befale problemene våre å lystre og finne seier i vår tro.

La oss holde kontakt og motta gratis E-bok!

Motta spennende, ukentlige nyhetsbrev med inspirasjon og oppmutntring. 

Klikk her for bokpakken