Hjem
Blogg
Nettkurs
Jesus Life
Kajabi
Video
Firestarters
Tilbake til Blogg
Tilbake til Hjem

Slik kan du få åndelig styrke fra Jesus

undervisning 2023 Apr 18, 2023

Åndelig styrke er en viktig del av det kristne livet, og som kristne er vi kalt til å søke Gud for åndelig styrke og veiledning. Her er noen tips om hvordan du kan få åndelig styrke fra Jesus:

  1. Be om åndelig styrke: Jesus har lovet å være med oss til slutten av tiden, og han ønsker å gi oss åndelig styrke og hjelp. Be ham om å gi deg styrke til å takle hverdagens utfordringer og fristelser, og be ham om å lede deg i dine valg og handlinger.

  2. Les og studer Bibelen: Guds ord er en kilde til åndelig styrke og veiledning. Ta deg tid til å lese og studere Bibelen daglig, og søk Gud for å få innsikt og forståelse av hans ord. Les også kristne bøker og ressurser for å utvide din forståelse av Guds ord og hans plan for livet ditt.

  3. Bli med i en kristen fellesskap: Det er viktig å være en del av et kristent fellesskap der du kan dele dine erfaringer og be sammen med andre kristne. Gjennom fellesskapet kan du få styrke, støtte og oppmuntring fra andre som deler din tro.

  4. Tjen andre: Jesus ba oss om å elske våre naboer som oss selv, og en måte å gjøre dette på er å tjene andre. Finn måter å hjelpe og støtte andre i ditt lokalsamfunn, og se etter muligheter til å spre Guds kjærlighet og omsorg.

  5. Be for andre: Å be for andre er en kraftig måte å utøve din tro på, og det kan også gi deg åndelig styrke. Be for de som er syke, ensomme eller i nød, og søk Gud for å gi deg innsikt i hvordan du kan være en del av hans plan for å hjelpe og støtte dem.

I det hele kommer det til en viktig faktor av å bruke tid med Jesus personlig, om å søke Guds rike! Dermed ha som vane å være med Jesus, da gjerne på morgenen når du står opp. Å være med Jesus er virkelig med på å gi en styrke og kraft åndelig med fornyelse av Den Hellige Ånd. Så begynn å sett av tid til å hvile i Guds nærvær, kast dine bekymringer til Gud og anerkjenn at Jesus er Herre over enhver omstendighet og dag i i ditt liv.

Følelsene dine kan fort gå opp og ned, vingle og sjangle, men den styrken Jesus gir deg, den er stabil og den er et fundament som ikke henger på din egen prestasjon, dermed er det ikke alltid at vi føler at vi har styrke, men det betyr ikke at vi ikke har det. Vi går ikke etter våre følelser, men etter Guds ord som er vår rettesnor og faktor for hvile, gjennombrudd og styrke i våre liv! 

Med andre ord er åndelig styrke ikke noe som kommer av seg selv, men det er noe vi kan søke og få gjennom vår tro på Jesus Kristus. Ved å be, studere Guds ord, delta i fellesskap, tjene andre og be for andre, kan du få den åndelige styrken du trenger for å leve et liv i tråd med Guds vilje.

La oss holde kontakt og motta gratis E-bok!

Motta spennende, ukentlige nyhetsbrev med inspirasjon og oppmutntring. 

Klikk her for bokpakken